طراحی داخلی

طراحی داخلی Ú¯Ø±ÙˆÙ‡ÛŒ از کارهای مختلف را توصیف Ù…ÛŒ‌کند Ú©Ù‡ در عین حالی Ú©Ù‡ مرتبط با پروژه Ù…ÛŒ‌باشد مرتبط با تبدیل آن به تنظیمات مؤثر برای طیف وسیعی از فعالیت‌های انسانی است. طراح داخلی کسی است Ú©Ù‡ چنین پروژه‌هایی را انجام دهد. طراحی داخلی حرفه‌ای چند بعدی است Ú©Ù‡ شامل توسعه مفهومی، ارتباط با ذینفعان پروژه Ùˆ مدیریت Ùˆ اجرای طرح است.
((دربرنامه ریزی Ùˆ نظارت بر طراحی Ùˆ اجرای معماری داخلی Ùˆ مبلمان))

پوستر کومار Komar

کاغذ دیواری Wallpaper

لمینت Floor Covering

مبلمان و طراحی داخلی Furniture

پوستر چاپی Poster

طراحی و معماری

دیوار پوش

شیشه های دکوراتیو

کناف

آسمان مجازی