طراحی داخلی

طراحی داخلی Ú¯Ø±ÙˆÙ‡ÛŒ از کارهای مختلف را توصیف Ù…ÛŒ‌کند Ú©Ù‡ در عین حالی Ú©Ù‡ مرتبط با پروژه Ù…ÛŒ‌باشد مرتبط با تبدیل آن به تنظیمات مؤثر برای طیف وسیعی از فعالیت‌های انسانی است. طراح داخلی کسی است Ú©Ù‡ چنین پروژه‌هایی را انجام دهد. طراحی داخلی حرفه‌ای چند بعدی است Ú©Ù‡ شامل توسعه مفهومی، ارتباط با ذینفعان پروژه Ùˆ مدیریت Ùˆ اجرای طرح است.
((دربرنامه ریزی Ùˆ نظارت بر طراحی Ùˆ اجرای معماری داخلی Ùˆ مبلمان))

 

تاریخچه حرفه‌ای طراحی داخلیدر گذشته، فضای داخلی به طور غریزی به عنوان بخشی از پروسه ساختمان قرار داده Ù…ÛŒ‌شد. حرفه طراحی داخلی نتیجه‌ای ازتوسعه جامعه Ùˆ معماریپیچیده‌ای شده است Ú©Ù‡ ناشی از توسعه فرایندهای صنعتی است. پیگیری استفاده مؤثر از فضا، کاربر رفاه Ùˆ طراحی عملکردی به توسعه حرفه‌ای طراحی داخلی معاصر Ú©Ù…Ú© کرده است.

دکوراتور داخلی ساختمان و طراح داخلی

حرفه طراحی داخلی به وضوح تعریف نشده Ùˆ پروژه‌های انجام شده توسط یک طراح داخلی به طور گسترده‌ای متفاوت است. عباراتی مانند دکوراتور Ùˆ طراح اغلب مترادف استفاده Ù…ÛŒ‌شود. با این حال، تمایز میان اصطلاحات وجود دارد.

دکوراتور داخلی

واژه دکوراتور داخلی در اواخر Ù‚رن نوزدهم Ø§ÙˆØ§ÛŒÙ„ Ù‚رن بیستم Ù¾Ø¯ÛŒØ¯ آمده است. به آن دسته از دست اندرکاران گویند Ú©Ù‡ Ú©Ù‡ در تنظیم داخلی در سبک‌های مختلف تخصص دارد. در این متن سبک اشاره به یک ØªØ±Ú©ÛŒØ¨ بندی Ø¨Ø± اساس یک تصویر از یک ایده خاص، زمان، مکان، Ùˆ غیره به عنوان مثال: ویکتوریا، گرجستان، دکو، Ù‡Ù†Ø± مدرن، Ùˆ غیره دارد. اصطلاح دکوراتور داخلی نیز نشان Ù…ÛŒ‌دهد تمرکز بر جنبه‌های زینتی Ùˆ متحرک از داخل کابین، مانند رنگ، مبلمان، مبلمان قالبگیریهای Ùˆ قاب سازی، طراحی دارد.

طراح داخلی

جامعه طراحان داخلی آمریکا(ASID) Ø·Ø±Ø§Ø­ داخلی را چنین تعریف Ù…ÛŒ‌کند: «Ù…تخصصی برای طراحی فضاهای داخلی، با عملکرد Ùˆ کارایی بالا Ú©Ù‡ تخصص خود را از طریق آموزش‌های رسمی کسب کرده است.»
طراح داخلی Ù…ستلزم آن است Ú©Ù‡ تأکید بر برنامه‌ریزی، طراحی کاربردی Ùˆ استفاده مؤثر از فضا Ú©Ù‡ در این حرفه وجود دارد، در مقایسه با تزئین فضای داخلی بیشتر باشد. طراح داخلی Ù…ÛŒ‌تواند پروژه‌هایی Ú©Ù‡ شامل تنظیم فاصله‌های طرح اولیه را در داخل یک ساختمان Ùˆ همچنین پروژه‌هایی Ú©Ù‡ نیاز به درک درستی از مسائل فنی مانند آکوستیک، نور، دما، Ùˆ غیره دارند را انجام دهد.
اگرچه یک طراح داخلی ممکن است لایه‌ای از فضا را بسازد، ÙˆÛŒ ممکن نیست فضارا بدون داشتن تصویب یک معمار بسازد. به همین دلیل است Ú©Ù‡ بسیاری از طراحان داخلی تمام تحصیلات خود را برای یک معمار خوب شدن Ù…ÛŒ‌گذرانند. طراح داخلی ممکن است مایل به تخصصهایی از انواع طراحی داخلی برای توسعه دانش فنی خاص به آن منطقه باشد
.

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016