پوستر کومارچیست؟

پوستر کومار(poster komar): Ø³Ø§Ø®Øª کشور آلمان Ùˆ از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است این پوسترها ابعاد مشخصی دارند Ùˆ نسبت به ابعادشان به ØŒ 1 تکه ØŒ 2 تکه ØŒ 4 تکه Ùˆ 8 تکه مساوی تقسیم Ù…ÛŒ شوند Ú©Ù‡ با چسباندن این تکه ها در کنار یکدیگر طرح کامل Ùˆ فضای بسیار زیبایی برای شما نماییان Ù…ÛŒ شود این پوسترها مناسب برای فضاهای اداری ØŒ تجاری ØŒ مسکونی طراحی شده اند Ùˆ هر یک زیبایی خاص خود را دارند

ابعاد پوستر دیواری 1 تیکه(پنل):عرض 184 سانتیمتر * ارتفاع127 سانتیمتر 

ابعاد پوستر دیواری 2 تیکه(پنل):عرض 220 سانتیمتر * ارتفاع 97 سانتیمتر

ابعاد پوستر دیواری 4 تیکه(پنل):عرض 184 سانتیمتر * ارتفاع254 سانتیمتر

ابعاد پوستر دیواری 8 تیکه(پنل):عرض 368 سانتیمتر * ارتفاع254 سانتیمتر

 

ابعاد پوستر دیواری 2 تیکه(پنل)دبل ایکس :عرض 184 سانتیمتر * ارتفاع248 سانتیمتر

ابعاد پوستر دیواری 4 تیکه(پنل)دبل ایکس:عرض 368 سانتیمتر * ارتفاع248 سانتیمتر

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016