کاغذ دیواری چیست؟

کاغذ دیواری نوعی ماده اولیه جهت پوشاندن Ùˆ تزئین کردن دیوارهای داخلی ساختمان های مسکونی، تجاری Ùˆ سایر ساختمان ها است Ùˆ یکی از وجوه مهم دکوراسیون داخلی محسوب Ù…ÛŒ شود. تکنیک های چاپ کاغذ دیواری شامل چاپ مسطح (Surface)ØŒ کلیشه‏ای (Gravure)ØŒ سیلک اسکرین (Silk Screen) Ùˆ چاپ دورانی (Rotary) است. کاغذ دیواری معمولا به صورت رول فروخته Ù…ÛŒ شود Ùˆ جهت چسباندن آن به دیوار از چسب مخصوص استفاده Ù…ÛŒ شود.

:: طرح های مورد استفاده در کاغذ دیواری ها به 3 ØµÙˆØ±Øª Ù…ÛŒ باشند:

1- Ø·Ø±Ø­ هایی Ú©Ù‡ مانند یک نقاشی دارای تصویر مشخصی هستند.

2- Ø·Ø±Ø­ هایی تحت عنوان Wall Stickers یا کاغذ خود چسب یا چسبانک دیواری

3- Ø·Ø±Ø­ هایی Ú©Ù‡ از بافت های گرافیکی (نقش های Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ Ú©Ù‡ تکرار Ù…ÛŒ شوند) به وجود Ù…ÛŒ آیند. بر اساس علم ریاضی در چنین طرح هایی از کاغذ دیواری، نقش های گرافیکی فقط به 17 روش Ù…ÛŒ توانند در کنار هم تکرار شده Ùˆ تشکیل تصویر بزرگتری را دهند Ùˆ طرح های استفاده شده در تولیدات همه سازندگان کاغذ دیواری در دنیا نیز بر اساس همین 17 روش Ù…ÛŒ باشد

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016