تفاوت لمینت و پارکت

پارکت

پارکت Ø¨Ù‡ کفپوش هایی اطلاق Ù…ÛŒ گردد Ú©Ù‡ جنس آنها از چوب طبیعی درختان Ù…ÛŒ باشد،پارکت Ø±Ø§ به کف Ù…ÛŒ چسبانند، پس از چسباندن Ùˆ خشک شدن چسب، برای صاف Ùˆ صیقلی کردن سطح روی آن را ساب Ùˆ سپس لاک Ù…ÛŒ زنند تا یکدست Ùˆ براق شود، اینگونه Ù¾Ø§Ø±Ú©ØªÙ‡Ø§ نسبت به آب فوق العاده حساس بوده Ùˆ در صورت آب خوردگی سریعا دچار تورم Ù…ÛŒ شوند یا به اصطلاح باد Ù…ÛŒ کنند، Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ø¯Ø± اثر برخورد اشیاء نوک تیز سریعا آسیب دیده Ùˆ خش Ù…ÛŒ افتد، Ùˆ پس از گذشت چند سال لازم است تا سطح آن مجددا ساب Ùˆ لاک زده شود چرا Ú©Ù‡ دیگر برق Ùˆ جلای اولیه را نخواهد داشت. به این گونه Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù‡Ø§ØŒ پارکت کشوری نیز Ù…ÛŒ گویند.

 

 

 

لمینت

لمینیت,laminateØŒ Ú©Ù‡ اصطلاحا به آن Ù„مینت Ùˆ یا Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù…ÛŒ گویند از جنس hdf بوده Ú©Ù‡ مخفف (هارد,دانسیته,فایبربرد) Ù…ÛŒ باشد از مواد چوب ساخته Ù…ÛŒ شود نه اینکه مانندپارکت Ù…ستقیما از خود چوب درختان ساخته شده باشد؛ Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª لمینت Ù‡Ø§ از هر نظر تفاوت های بسیار زیادی با Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù‡Ø§ÛŒ چوبی دارند از جمله آنها Ù…ÛŒ توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù„مینت Ù‡Ø§ به هنگام نصب به کف چسب نمی خورند بلکه با شیارهایی Ú©Ù‡ به آنها کلیک گفته Ù…ÛŒ شود Ùˆ دور تا دور Ù„مینت Ù‡Ø§ وجود دارد به صورت نر Ùˆ ماده درون یکدیگر قرار Ù…ÛŒ گیرند Ùˆ هرچه متراژ کار بالاتر Ù…ÛŒ رود وزن Ù„مینت Ù‡Ø§ÛŒ در هم قفل شده نیز به نسبت بیشتر Ù…ÛŒ شود Ùˆ همین وزن یکی از عوامل نگهدارنده Ù„مینت Ù‡Ø§ بر روی کف بدون استفاده از چسب Ù…ÛŒ باشد. 

2- Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª لمینت Ù‡Ø§ به علت اینکه به کف چسب نمی خورند کف زیرین خود را خراب نمی کنند به عنوان مثال اگر کفی سنگ فرش باشد Ùˆ از روی آن Ù„مینت Ø§Ø¬Ø±Ø§ شود، اگر بنا به دلایلی بخواهیم پس از مدتی Ù„مینت Ù‡Ø§ را جمع کنیم بدون اینکه کوچکترین آسیبی به کف سنگ زیرین وارد شود Ù…ÛŒ توانیم این کار را انجام دهیم.

3- Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª لمینت Ù‡Ø§ را Ù…ÛŒ توان تا چندین بار پس از نصب جمع آوری Ùˆ مجددا در فضایی دیگر نصب کرد.

4- Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª لمینت Ù‡Ø§ به علت فومی Ú©Ù‡ قبل از نصب در زیر آنها پهن Ù…ÛŒ شود پس از اجرای کامل تا حد زیادی از انتقال صدا به طبقه زیرین جلوگیری Ù…ÛŒ کند.

5- فوم زیر Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª لمینت Ù‡Ø§ علاوه بر عایق صدا، عایق حرارت Ùˆ برودت نیز Ù…ÛŒ باشد.

6- نسبت به آب بسیار مقاومتر از Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù‡Ø§ÛŒ قدیمی چوبی هستند.

7- نسبت به اجسام نوک تیز بسیار مقاومتر از Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù‡Ø§ÛŒ قدیمی هستند.

8- سرعت نصب Ùˆ اجرای Ù¾Ø§Ø±Ú©Øª Ù„مینت Ø¨Ø³ÛŒØ§Ø± بالاست به طور میانگین یک واحد با مساحت 100 متر مربع در یک روز الی یک روز Ùˆ نیم اجرا Ù…ÛŒ شود.

9- Ù¾Ø³ از نصب نیازی به ساب Ùˆ لاک ندارد Ùˆ همان لحظه Ú©Ù‡ نصب به اتمام  Ù…ÛŒ رسد پس از نظافت Ù…ÛŒ توان وسایل را روی آن چید.

 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016