نصب لمینت

آموزش نصب کفپوش لمینت – پارکت(Installing Laminate) :

کفپوش های لمینت از تایل های خاصی تشکیل می شود که در اطراف هرکدام زبانه و شیار های ویژه ای وجود دارد که می توان توسط آنها این قطعات را در کنار هم قرار داد و قفل نموده و سطحی یکنواخت با ظاهری بسیار زیبا ایجاد نمود . از اینرو امروزه تقاضا جهت نصب و اجرای این نوع کفپوش روبه افزایش است .

در ادامه به روش نصب انواع کفپوش لمینت می پردازیم :

نکات مهم قبل از اجرای تایل های لمینت :

● – تغییرات دما Ùˆ رطوبت Ù…ÛŒ توانند تاثیرات زیادی بر روی تایلهای لمینت داشته باشند لذا پیشنهاد Ù…ÛŒ شود حدود 48 ساعت قبل از اجرای کفپوش لمینت Ù¬ بدون باز نمودن جعبه ها آنها را در محل مورد نظر تخلیه نمایید .

● – این کفپوش ها را Ù…ÛŒ توان روی اغلب پوشش های موجود مانند کفپوش های چوبی ØŒ PVC Ù¬ کف های سیمانی Ùˆ یا موزائیک Ùˆ سرامیک نصب نمود. اما موکت های نرم دارای پرزهای بلند باید از کف جمع آوری شوند تا مشکلی در پروسه نصب ایجاد نشود .

کفپوش لمینت بر روی کف های سیمانی، کف های سیمان سبک یا سرامیک Ùˆ ساختمان های دارای گرمایش از کف ( در صورتی Ú©Ù‡ حداکثر دمای کف از 85 درجه سانتیگراد تجاوز نکند ) قابل اجرا بوده اما در این موارد نیازمند استفاده از عایق رطوبت Ù…ÛŒ باشد چرا Ú©Ù‡ بتن یک ماده نفوذ پذیر Ùˆ متخلخل است Ùˆ آب Ù…ÛŒ تواند در قالب بخار همانند رطوبت نسبی در آن انتقال یابد از این رو ابتدا کف رابا لایه ای از فویل پلاستیکی به ضخامت حداقل 0.2mm Ù…ÛŒ پوشانیم Ùˆ در صورت نیاز به همپوشانی لایه ها حداقل 2cm Ø§Ø² آنها را روی هم قرار داده لبه های آنرادر امتداد دیوارها Ú©Ù…ÛŒ بالا Ù…ÛŒ آوریم تا پس از نصب کامل کفپوش اضافی آن به دقت بریده شود .توجه نمایید Ú©Ù‡ 2 تا 3 روز قبل از اجرای کفپوش لازم است سیستم گرمایشاز کف خاموش شده Ùˆ کف دارای دمای اتاق باشد.بهتر است برای ساختمان های گرمایش از کف از لمینت های پشت فوم دار با روکش آلومینیومی استفاده کرد.

● - قبل از هر چیز باید از یکنواختی Ùˆ صاف بودن کف مورد نظر اطمینان حاصل نمود ٬حداکثر اختلاف سطح تراز قابل چشم پوشی بین دو سطح مجاور 2mm Ù…ÛŒ باشد لذا در صورتی Ú©Ù‡ کف ناهموار Ùˆ دارای اختلاف سطح زیادی است ابتدا باید آنرا اصلاح نمود .

● – قبل از اجرای کفپوش محوطه را از کفپوش Ù¬ فرش Ùˆ ... خالی نموده Ùˆ ازخشک بودن سطوح  Ù…طمئن شوید Ùˆ همچنین مطمئن شوید دمای اتاق قبل از نصب Ùˆ درحین نصب حداقل 18 درجه سانتیگراد باشد.

نصب کفپوش لمینت – پارکت :

در صورتی Ú©Ù‡ سطح زیرین لمینت - Laminate Flooring  - خریداری شده دارای لایه ای از فوم سایلنت نباشد لازم است کف محوطه با لایه ای از فوم باضخامت حداقل 2mm Ù¾ÙˆØ´ÛŒØ¯Ù‡ شود البته نیازی به چسباندن این لایه بر روی زمین نمی باشد .بهتر است قبل از شروع به نصب کفپوش لمینت Ùˆ پارکت به دستورالعمل کارخانه مراجعه وروش نصب آنرا مرور نمایید زیرا روش نصب این کفپوشها به Ø´Ú©Ù„ زبانه Ùˆ شیار قطعات تولید شده بستگی دارد . اما بطور معمول جهت نصب لمینت Ù…ÛŒ توان از راهنمای زیراستفاده نمود :

 

● - در اجرای کفپوش لمینت سعی نمایید دو طرف هر ردیف از دیوارهای کناری حدودنیم سانتی متر فاصله داشته باشند Ú©Ù‡ این کار را Ù…ÛŒ توانید با قرار دادن تکه قطعاتی از لمینت Ùˆ یا SPACERS Ø¯Ø± دور تا دور دیوارها انجام دهید تا با اجرای ردیف اول بتوانیدبه راحتی سایر قطعات را توسط ضربه در محل مناسب نصب نمایید

● - از سمت Ú†Ù¾ اتاق شروع نموده Ù¬ قطعه اول را بر روی کف قرار Ù…ÛŒ دهیم . برای نصب تایل بعدی ابتدا آنرا با زاویه 45 درجه نسبت به قطعه Ù†Ú¯Ù‡ داشته پس از میزان نمودن زبانه Ùˆ شیار Ùˆ همچنین  محل استقرار تایل  Ù¬ با Ú©Ù…ÛŒ فشار قطعات را داخل یکدیگر قرارداده Ùˆ با پایین کشیدن تایل Ù¬ آنرا در تایل قبلی قفل نمایید . اطمینان حاصل کنید Ú©Ù‡ قطعات نصب شده بطور کامل به هم چسبیده Ùˆ هیچ شکافی در امتداد طول تخته ها وجود نداشته باشد .با رسیدن به آخرین قطعه در ردیف اول Ù¬ فاصله قطعه قبلی از دیوار را اندازه گیری نموده به اندازه طول زبانه   ( معمولا حدود 6mm ) از آن Ú©Ù… کنید Ùˆ قطعه کفپوش لمینت رابرش دهید Ùˆ سپس مانند قطعات قبلی به Ú©Ù…Ú© یک ابزار مناسب Ù¬ آنرا در محل مناسب خود قرار دهید . تا اینجا ردیف اول نصب شده است .در صورتی Ú©Ù‡ با قرار دادن قطعه باقیمانده از برش فاصله ای بیش از 40cm Ù†Ø³Ø¨Øª به لبه انتهایی قطعه بالایی دارد . برای شروع ردیف بعدی از آن استفاده نمایید درغیر این صورت تایل کامل دیگری را مورد استفاده قرار دهید . توجه نمایید Ú©Ù‡ هرگز نباید برای جازدن قطعات از ضربات مستقیم Ú†Ú©Ø´ بر روی لبه قطعات لمینت استفاده نمود .برای جازدن قطعات در ردیف دوم اولین قطعه تایل را همانند قبل نصب نمایید .برای نصب قطعه دوم از ردیف دوم ابتدا آنرا با زاویه 45 درجه نسبت به قطعه اول قرارداده Ùˆ در آن قفل نمایید سپس هردو تایل را در ردیف دوم Ú©Ù…ÛŒ بلند کرده Ùˆ در ردیف اول جابزنید Ùˆ این روند را انتهای پروسه نصب ادامه دهید .

برش قطعات کفپوش لمینت :

برای برش عرضی قطعات لمینت می توان از هر اره ای استفاده نمود .اره منبت کاری ٬ اره مویی دستی نیز برای برش از حفره ها و شکاف ها مورد استفاده قرار گیرد . به هر حال بهتر است برای جلوگیری از کنده شدن روکش لمینت و ایجادخط برشی صاف ٬ از سطح نمای لمینت شروع کنید .علاوه بر این سعی کنید تمام برش ها را در یک محل انجام دهید تا خاک اره درتمام محیط پراکنده نشود .

لبه دربها و ورودی ها :

معمولا در نصب کفپوش های لمینت Ùˆ پارکت به نقاطی مانند لبه چهارچوب درب هاو ورودی راهر لبه پله Ùˆ ...  مواجه Ù…ÛŒ شوید چرا Ú©Ù‡ در این مناطق قرنیز یا قطعه ای نمیتوانید قرار دهید تا لبه ها را بپوشاند لذا این نواحی نیازمند توجه Ùˆ دقت کافی برای رسیدن به کیفیت بالاتر در نصب Ù…ÛŒ باشند .برای این منظور ( در چهارچوب های فلزی Ú©Ù‡ قابل برش نیستند ) از یک قطعه پرت کار استفاده نموده Ùˆ طرح لبه چهار چوب را در آن به Ú©Ù…Ú© اره مویی Ùˆ یا ابزار مناسب دیگری برش دهید در صورتی Ú©Ù‡ طرح با لبه انطباق کامل داشت آنرابر روی قطعه اصلی اعمال Ùˆ آنرا نصب نمایید . برای پنهان نمودن شیار Ùˆ زبانه های قفل نشده آن نیز Ù…ÛŒ توان از ابزارهای مناسب نظیر ابزار T Ùˆ ... استفاده نمود. فاصله قرار داده شده بین قطعات لمینت Ùˆ دیوار نیز توسط قرنیز Ùˆ ابزارهای لبه پنهانمی شوند

 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016