چسب Mc7

چسب کاغذ دیواری  (MC7 Wallpaper Adhesive) ساخت سوئد

آماده سازی سطوح

 

 سطوح باید تمیز خشک صاف و صیقلی باشد.سطوح متخلخل باید از قبل با چسب چوب وچسب کاغذ زیر سازی شود

   

 

نحوه مخلوط کردن

 

 محتوای چسب رادرون مقدار مناسبی از آب ریخته و همزمان مخلوط کرده. غلظت چسب نباید زیاد باشد.اکنون چسب آماده استفاده است


نحوه مصرف

 

 ابتدا کاغذ را روی میز کار یا زمین گذاشته سپس با استفاده از فلچه چسب را به پشت کاغذ دیوار است  زده اکنون کاغذ دیواری آماده نصب بر روی  دیوا ر است.

مفدار مصرف

125گرم چسب با 5 لیتر آب مخلوط شود.

250گرم چسب با 10لیتر آب مخلوط شود.

1کیلوگرم چسب با 40لیتر آب مخلوط شود.

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016