دیوار پوش MDF چیست؟

MDFیعنی : (Medium Dencity Fibernation)

MDF فیبر با چگالی متوسط است Ú©Ù‡ بصورت فشرده از ضایعات چوب تهیه Ù…ÛŒ گردد Ùˆ از مقاومت زیادی در مقابل رطوبت برخوردار است . چگالی آن بین Û¶ÛµÛ° تا Û¸Û°Û° کیلوگرم بر متر مکعب است. زیبایی فیبر MDF Ú©Ù‡ بسته به نوع کار متفاوت میباشد به روکش آن بستگی دارد . روکش‌های تزیینی علاوه بر زیبایی به دوام Ùˆ کاربرد آن در محیط‌هایی مانندآشپزخانه ØŒ خانه

ØŒ رستورانو یا هر جای دیگر ØŒ Ú©Ù…Ú© Ù…ÛŒ‌کند. MDFهمواره به عنوان مغز Ùˆ درون کار در صنعت چوب مورد استفاده قرار Ù…ÛŒ گیرد. از معروفترین روکشهای MDF Ù…ÛŒ توان PVC ØŒ VINILIUMØŒ HPL وفرمیکا را نام برد. لازم به Ø° کر است فرمیکا بسته به نوع ضخامتش متفاوت Ù…ÛŒ باشد. بنابراین هرچه از روکشهای ضخیمتر Ùˆ مقاومتر در پوشش MDF استفاده شود جنس مرغوبتری بدست خواهد آمد.

 Ø§ÛŒÙ† محصول ضمن دارا بودن خواص شبیه سایر اوراق فشرده چوبی دارای برخی خواص برتر نیز Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ باعث ارتقاء بازار آن در بین سایر اوراق فشرده چوبی مانند تخته خرده چوب (نئوپان)ØŒ تخته لایه، تخته فیبر سخت Ùˆ ... شده است . در واقع این محصول (MDF) ابتدا بعنوان جایگزین اوراق فشرده چوبی مطرح بوده Ùˆ سپس در کاربردهای جایگزین چوب نیز بکار رفته است. در حال حاضر دامنه کاربردهای آن روز به روز در حال افزایش است . از جمله خصوصیاتی Ú©Ù‡ باعث ایجاد کاربردهای متنوع (MDF) شده عبارتند از :

خصوصیـات فیزیـکی و مکـانیکی بالا

دامنه وسیع دانـسیـته (وزن مخـصوص) ، ضخامت و ابـعاد MDF قابل تولی

قابلیت ابزار خوری ، ماشین کاری و سنباده زنی

سطوح صاف و متراکم

قابلیت شکل پذیری و لبه های صاف

عدم وجود معایب چوب

پروفیل دانسیته یکنواخت و همگن

قابلیت انجام رو سازی های مختلف همچون انواع روکشی های چوبی و غیر چوبی، رنگ آمیزی و غیره

پایداری ابعاد و مقاومت به فشرده شدن

زیبایی ظاهری، طبیعت ملایم و ظریف و حالات شبیه به چوب

قیمت مناسب

 

توضیحات فنی : چوب، از نظر گیاه شناسی، بخش جامد Ùˆ سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است Ú©Ù‡ به Ø´Ú©Ù„ بافت آوندی وجود دارد. گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت Ùˆ بوته یافت Ù…ÛŒ‌شود، از نظر علمی‌در همه گیاهان آوندی وجود دارد. در چوب مجراهای زیر قابل مشاهده است:

بافت چوبی یا مجراهای چوبی، Ú©Ù‡ شیره خام، آب Ùˆ نمک‌های معدنی محلول را از ریشه به برگ‌ها Ùˆ غنچه‌های هوایی Ù…ÛŒ‌برد

آوند آبکشی یا مجراهای لیبر، Ú©Ù‡ غذای آماده برای برگ‌ها (شیره تولیدی) به Ø´Ú©Ù„ محلول از طریق آنها برای تغذیه بقیه گیاه به گردش در Ù…ÛŒ‌آید.

مجراهای چوبی به‌وسیله یاخته‌های مرده Ùˆ دیواره‌های چوبی شده بوجود Ù…ÛŒ‌آیند. در هر دو حال پروتوپلاسم سلولی پدیدار Ù…ÛŒ‌گردد Ùˆ دیوارها به‌وسیله ته‌نشین شدن ماده لیگنین (Ú©Ù‡ سختی چوب از آن است) افزایش Ù…ÛŒ‌یابند. سطوح تار Ùˆ آوندی در نخستین سال رشد خود را در فاصله‌ای معین در بافت میان آوندهای چوبی Ùˆ آبکشی قرار Ù…ÛŒ‌دهند، این لایه کامبیوم نامیده Ù…ÛŒ‌شود. کامبیوم به دو بخش درونی (آوند چوبی) Ùˆ بیرونی (آوند آبکشی) تقسیم Ù…ÛŒ‌شود. همچنانکه سلولهای پیر با رشد پیوسته تنه فرو Ù…ÛŒ‌ریزند، لایه‌های تازه آوند آبکشی کار خود را انجام Ù…ÛŒ‌دهند. چوب بی گمان یکی از بهترین Ùˆ سودمندترین مواد خام طبیعت است Ùˆ بی آن بشر هرگز به سطح پیشرفت Ùˆ رفاه کنونی نمی‌رسید.

چوب ابتدا، ماده‌ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه Ùˆ قایق برای حرکت در رودها بود. سپس، برای ساخت اکثر اشیا Ùˆ ابزارهای سودمندی Ú©Ù‡ انسان قرنها برای پیشرفت زندگی خود به آنها متکی بود، به کار رفت. بخشی از فناوری چوب بر اثر تلاش صنعتگران باقی مانده، ولی بیشتر آن ناچار از بین رفته Ùˆ با مواد Ùˆ روشهای دیگر Ú©Ù‡ نتیجه انقلاب صنعتی بشر است، جایگزین شده‌است.

چوب تنها منبع طبیعی تجدیدپذیر است. نفت Ùˆ زغال Ùˆ دیگر معادن سرانجام روزی تمام خواهد شد، ولی جنگلی Ú©Ù‡ خوب نگهداری شود (حتی گاه بدون نگهداری) بطور نامحدود به تولید چوب ادامه خواهد داد. چوب جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد جهانی دارد. تولید سالانه چوب در جهان Û²ÛµÛ°Û° میلیون متر مکعب است. خواص فیزیکی Ùˆ شیمیایی Ùˆ نیز مکانیکی چوب آن را فعلاْ بی جانشین کرده‌است.

اين محصول ضمن دارا بودن خواص شبيه سايراوراق فشرده چوبي داراي برخي خواص برتر نيز مي باشد كه باعث ارتقاء بازار آن در بين ساير اوراق فشرده چوبي مانند تخته خرده چوب (نئوپان)، تخته لايه، تخته فيبر سخت و ... شده است . در واقع اين محصول MDF ابتدا بعنوان جايگزين اوراق فشرده چوبي مطرح بوده و سپس در كاربردهاي جايگزين چوب نيز بكار رفته است. در حال حاضر دامنه كاربردهاي آن روز به روز در حال افزايش است .

تـولیـد انواع مختـلف این محصول در جـهان دامنـه كاربـرد آن را بـسیـار وسیـع كرده است. امروزه می توان تخته فیبر های نیمه سنگین MDF بسیار متنوعی از جمله تخته های سه لایه یا یكنواخت و همگن،تخته های نازك و ضخیم در ابعاد مختلف، تخته هایی با فرم آلدئید، كم فرم آلدئید یا بدون فرم آلدئید، تخته های تبدیل به سایز شده، روكش شده، لبه چسبانده، نقش برجسته، قالب گیری شده، ابزار خورده، پروفیل شده، با دانسیته های بسیار متنوع (كم یا زیاد)، مقاوم در برابر رطوبت، آب، آتش، قارچ، حشره و... را در بازارهای جهانی یافت

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016