آسمان مجازی چیست؟

آسمان مجاری:

در واقع نوعی آسمان مجاری برای منزل Ùˆ یا محل کار شما Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ بدون هیچگونه خرابی Ùˆ یا عملیات بنایی خاص بر روی سقف موجود شما نصب Ù…ÛŒ گردد Ùˆ حاوی تصاویری از محیط بیرون از جمله آسمان ØŒ درختان، گلها Ùˆ ...Ù…ÛŒ باشد.این تصاویر کاملا در اختیار شما بوده Ùˆ با سلیقه شما طراحی Ùˆ ساخته Ù…ÛŒ شود تا محیطی آرام Ùˆ دلنشین Ùˆ بدور از دغدغه شهری فراهم آورد. آسمان مجاری  Ø¨Ù‡ فضاها با ایجاد آسمان مجاری Ø±ÙˆØ­ Ù…ÛŒ بخشد .فضاهایی مانند سالنهای همایش ØŒ اتاق جلسات ØŒ اماکن پزشکی Ùˆ درمانی ،بیمارستانها، رادیولوژیها Ùˆ اتاقهای X-RayØŒ داروخانه ها، آزمایشگاهها Ùˆ همچنین آشپزخانه ها ØŒ راهروها ØŒ لابی ها Ùˆ....

 

کلیه حقوق وب سایت متعلق به ULDUZ می باشد ©2016